Rozliczenie bezgotówkowe szkody z OC

szkoda ocBezgotówkowa metoda naprawy szkody wydaje się z perspektywy poszkodowanego zdecydowanie bardziej korzystna. Aby naprawić auto nie musisz bowiem przedstawiać własnych kosztorysów, negocjować z ubezpieczycielem, czy w końcu martwić się, że wypłacona suma ubezpieczenia nie pokryje wszystkich strat.

Proces bezgotówkowej likwidacji strat

Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Po dokonaniu oględzin uszkodzonego samochodu przedstawiciel firmy ocenia wielkość szkody, sporządzając kalkulację naprawy. Do wyceny części i stosuje się ceny podawane przez katalogi np. AUDATEX lub EurotaxGlass’s.

Czytaj dalej Rozliczenie bezgotówkowe szkody z OC

Kosztorys, a wypłata z OC

ocena szkodyPo zgłoszeniu szkody, rzeczoznawca towarzystwa ubezpieczeniowego dokonuje oględzin auta osoby poszkodowanej, wykonując kosztorys.
Firmy ubezpieczeniowe dokonują wyceny naprawy pojazdu najczęściej na podstawie katalogów Audatex lub EurotaxGlass’s. Niestety, do kalkulacji wpisują zazwyczaj najniższe ceny części oraz najniższe stawki za robociznę.
Bardzo często okazuje się więc, że zaproponowana przez ubezpieczyciela kwota nie jest w stanie pokryć całkowitego kosztu naprawy.
Pierwsza wycena naprawy auta po kolizji czy wypadku, jaką dostajemy od ubezpieczyciela, to z reguły propozycja, punkt wyjścia do dalszych rozmów.
Nie wszyscy kierowcy zdają sobie jednak z tego sprawę. Kiedy ubezpieczyciel przeleje na ich konto zaproponowaną przez siebie kwotę, mogłoby się wydawać, że jej przyjęcie zamyka drzwi do jakichkolwiek negocjacji. Nic bardziej mylnego. Szybki przelew środków bywa jedynie trikiem psychologicznym, stosowanym przez wielu ubezpieczycieli. Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co dostałeś, możesz negocjować. Czytaj dalej Kosztorys, a wypłata z OC

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania w OC?

wysokość odszkodowaniaJeżeli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu drogowym, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy.
Jak wynika z przepisów prawa, likwidacja szkody może odbywać się w dwojaki sposób. Określa to art. 363. § 1 kodeksu cywilnego. Ustawodawca stwierdza, że „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do „świadczenia w pieniądzu”. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest więc albo sfinansowanie naprawy samochodu albo zwrot określonej kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę na własną rękę.

Czytaj dalej Jak ustalana jest wysokość odszkodowania w OC?

Co to jest kwota bezsporna?

kwota bezspornaKwota bezsporna jest kwotą należną poszkodowanemu od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonym zdarzeniem losowym. Kwota bezsporna pozostaje poza sporem o wysokość odszkodowania. Reszta odszkodowania trafia do rąk ubezpieczonego po ustaleniu ostatecznej wysokości świadczenia.

Aby towarzystwo ubezpieczeniowe mogło wypłacić poszkodowanemu kwotę bezsporną, musi zaistnieć wymóg jej wypłaty. Wymóg wypłaty może zaistnieć jedynie pod warunkiem, że ubezpieczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zjawisko (zgłoszenie szkody zostaje pozytywnie rozpatrzone).

Czytaj dalej Co to jest kwota bezsporna?

Szkody osobowe z OC

szkody osoboweSzkody osobowe to straty, które powstały na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby poszkodowanej. Wśród nich znajdują się również utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do powstania szkody.

W następstwie szkody osobowej przysługuje szeroki katalog świadczeń dla poszkodowanego. Może on obejmować:

* zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo. Jego celem jest zminimalizowanie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);

Czytaj dalej Szkody osobowe z OC